De eerste stap naar zelfstandigheid
Voor jongeren bij wie “het leren niet vanzelf gaat” is de overstap van het ouderlijke huis naar een vorm van zelfstandig wonen vaak een te grote stap.

Dit is meestal niet alleen een gebrek aan zogenaamde zelfredzaamheidsvaardigheden, maar omdat het meer of minder zelf-verantwoordelijk zijn voor het eigen leven nog een te grote taak is.

Woontraining dan een uitkomst zijn! Een ervaringsgerichte training vanuit een familiare context met intensieve begeleiding.
De training is o.a. gericht op; het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van vaardigheden op het gebied van gedragsregulatie, sociaal emotionele zelfredzaamheid, communicatie, praktische vaardigheden en deelname aan de maatschappij.

Voor wie
Voor thuiswonende jongeren vanaf 14 jaar die door hun beperkte zelfredzaamheid vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling en maatschappelijke deelname. Het gaat dan om jongeren die meer nodig hebben dan alleen ambulante ondersteuning en waarbij er sprake is van een (dreigend) overbelast gezinssysteem.

Een individueel gericht hulpverleningsprogramma, zoals woontraining kan dan uitkomst bieden om zwaardere vormen van hulpverlening zoals crisisopvang, wonen in een instelling, woongroep of uithuisplaatsing te voorkomen.

Tijdelijk Verblijf
Bij woontraining verblijft de jongere maximaal 3 etmalen per week in het gezinshuis. Vanuit het gezinshuis kan deze zijn dagelijkse externe bezigheden zoals school, stage of werk vormgeven. Zo wordt voorkomen dat het leven van de jongere al te ingrijpend veranderd. Daarnaast krijgt het overbelaste gezinssysteem zo de mogelijkheid om even echt op “adem” te komen.

Als blijkt dat het thuiswonen niet meer mogelijk is, kan de jongere 24/7 in het gezinshuis verblijven, we spreken dan van kamertraining.

Trainingsduur
Afhankelijk van het leerprofiel van de jongere, het woonperspectief en de factoren die zorgen voor een overbelasting bij ouders en overige gezinsleden ligt de duur van de training tussen de 12 en 24 maanden.

Loslaten & samenwerken
Woontraining is spannend, zowel voor de jongere als ouders, het is immers de eerste stap naar een meer zelfstandig leven.

Vandaar dat wij zowel de ouders als de jongere hierbij begeleiden, want het is niet makkelijk om na vaak jarenlange zorg en verantwoordelijkheid je kind los te gaan laten.
Deze ondersteuning kan in de vorm van coaching/ondersteuning in de thuissituatie maar ook in de vorm van periodieke ouder gesprekken.
Ongeacht welke vorm er wordt gekozen, het moet passend zijn bij de persoonlijke situatie van alle betrokkenen.

Afspraken
Samen met de aan ons Driestroomhuis verbonden behandelcoördinator stellen we met de jongere, zijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger een behandelplan op.

Kenmerken woontraining

  • Preventief gericht op voorkomen van zwaardere vormen van hulpverlening.
  • Gericht op vergroten zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.
  • Combinatie met ambulante thuisondersteuning mogelijk.
  • Tijdelijk verblijf, maximaal 3 etmalen per week.
  • Gericht op het reduceren van overbelasting bij gezinssysteem.
  • Ervaringsgerichte training vanuit familiaire context.