Als het thuis even niet meer gaat
Deeltijd woontraining is een vorm van tijdelijk verblijf voor thuis wonende jongeren vanaf 14 jaar, die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling.

Deeltijd woon-training is een individuele ontwikkelingsgerichte training c.q. behandeling.
De training is o.a. gericht op; het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van vaardigheden op het gebied van de sociaal emotionele zelfredzaamheid, communicatie, praktische vaardigheden en deelname aan de maatschappij.

Preventief gericht
De ontwikkeling van een jongere kan dusdanig stagneren dat er thuis grote problemen ontstaan. Deze problemen zorgen voor een hoge opvoedbelasting.

In veel gevallen wordt er dan gekozen voor ambulante ondersteuning of tijdelijke ontlasting in de vorm van een logeerhuis. Op deze manier wordt geprobeerd om ouders de mogelijkheid te geven op even “op adem te komen”
Als de problemen thuis dusdanig zijn, dat deze vormen van hulpverlening niet (meer) toereikend zijn, dan kan een meer individueel gericht hulpverleningsprogramma, zoals deeltijd-woontraining uitkomst bieden.

Deeltijd-woontraining is er op gericht om zwaardere vormen van hulpverlening zoals crisisopvang, wonen in een instelling of uithuisplaatsing te voorkomen.

Tijdelijk verblijf
Bij deeltijd- woontraining verblijft de jongere maximaal 3 etmalen per week in het gezinshuis.
Vanuit het gezinshuis kan deze zijn dagelijkse externe bezigheden zoals school, stage en werk vormgeven.

Op deze manier wordt voorkomen dat het leven van de jongere al te ingrijpend veranderd. Daarnaast krijgt het overbelaste gezinssysteem zo de mogelijkheid om echt even op “adem” te komen.

Als blijkt dat het thuiswonen niet meer mogelijk is, kan de jongere 24/7 in het gezinshuis verblijven, we spreken dan van kamertraining.

Gezinsgericht samenwerken
Bij deel-woontraining draait het om samenwerken. Samenwerking met het gezin maar ook met; familie, school, sportclub, kennissen en vrienden.
Dit kan in de vorm van ambulante gezinsondersteuning.

Ambulante gezinsondersteuning kan er op gericht zijn om de ouders tijdelijk te ondersteunen bij het uitvoeren van de  (te zware) opvoedingstaak. Maar ambulante gezinsondersteuning kan ook noodzakelijk zijn om er zorg voor te dragen dat er een transitie plaats kan vinden van de geleerde vaardigheden van de jongeren in de eigen woonsituatie.

Daarnaast kunnen we samen kijken hoe en op welke manier we het netwerk om het gezin heen, eventueel in kunnen zetten voor duurzame extra ondersteuning.

Afspraken
Samen met de aan ons gezinshuis verbonden behandelcoördinator stellen we met de jongere, zijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger een behandelplan op dat passend is bij de gezinshulpvraag, persoonlijke vaardigheden en toekomstperspectief.

Kenmerken woontraining

  • Preventief gericht op voorkomen van zwaardere vormen van hulpverlening.
  • Gericht op vergroten zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.
  • Combinatie met ambulante thuisondersteuning mogelijk.
  • Tijdelijk verblijf, maximaal 3 etmalen per week.
  • Gericht op het reduceren van overbelasting bij gezinssysteem.
  • Ervaringsgerichte training vanuit familiaire context.