Beschut wonen geclusterd
Beschut wonen -geclusterd is een ideale tussenstap naar beschut wonen, ambulant of naar (begeleid) zelfstandig wonen.
Uiteraard kan beschut wonen, geclusterd ook ingezet worden als definitieve woonvorm.
Beschut wonen geclusterd betekent wonen met 24/7 bereikbaarheid, dagelijks 1,5 uur groepsgerichte ondersteuning en individuele begeleiding naar behoefte.

Zelfstandig maar niet alleen
Voor beschut wonen, geclusterd hebben we een 2-tal geschakelde patiowoningen.
In elke woning bevinden zich 2 appartementen, één aan de voorkant van het huis en één aan de achterkant.

Ieder appartement bestaat uit een; woonkamer, slaapkamer, badkamer met toilet. Daarnaast is er in elke woning een gemeenschappelijke ruimte/woonkeuken. In deze ruimte heeft ieder zijn eigen keuken.
De appartementen zijn door een patio (inpandige tuin) van elkaar gescheiden.

Voor wie
Beschut wonen, geclusterd is een woonvorm voor jongeren vanaf 18 jaar. Wel is het noodzakelijk dat zij niet (meer) afhankelijk zijn Van 24/7 begeleidings-aanwezigheid.

Het gaat dan om jongeren die door hun kwetsbaarheid (nog) niet de mogelijkheid hebben om geheel zelfstandig te wonen.
En in meer of mindere mate een beschutte, huislijke woonomgeving nodig hebben met een zogenaamde; sociale leeromgeving.

Deze sociale leeromgeving omgeving is niet alleen nodig om de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om te voorkomen dat de jongere in een sociaal isolement terecht komt.

Waar?
Deze beschutte woonvorm wordt gebouwd aan de rand van het centrum van Neede in de nabijheid van Driestroomhuis Berkelland.

Samen zorgen, samen doen
Het motto van deze beschutte woonvorm is; samen zorgen, samen doen.

Het samen doen heeft geen betrekking op de invulling van de zorg, maar het geeft aan dat we niet voorbij willen lopen aan ouders en deze graag willen betrekken bij het wonen van hun kind.

Het valt voor ouders immers niet mee, om vaak na jarenlange zorg, hun kind los te laten. En hoe fijn is het dan, om de mogelijkheid te hebben mede invulling te kunnen geven aan praktische zaken? Zaken die een bijdrage leveren aan het woongeluk van hun kind.

Interesse?
De bouwtekeningen zijn klaar, de kavel is uitgezet en de verwachting is dat de bouw eind 2019 is afgerond.

Mocht u als ouder/verzorger van uw kind interesse hebben, of mocht je als jongere zelf geïnteresseerd zijn in deze nieuw op te zetten woonvorm?
Neem dan contact op met de gezinshuisouders Susan en Onno van Driestroomhuis Berkelland.

Kenmerken beschut geclusterd wonen

  • Eigen appartement + gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
  • Kleinschalig en huiselijk, maximaal 4 zelfstandige woonplekken
  • Dagelijks 1,5 uur groepsgerichte begeleiding.
  • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.
  • Wonen met 24 uurs begeleidings-bereikbaarheid
  • Zowel geschikt als tussenstap maar ook voor langdurig wonen.
  • In de nabijheid van het gezinshuis.