Gezinshuis Enschede

Wat we doen
Driestroomhuis Berkelland biedt regionaal georganiseerde, levensloop gerichte woonbegeleiding en ondersteuning bij het dagelijkse leven aan jongeren vanaf 14 jaar.
Het gaat dan om jongeren die door omstandigheden niet (meer) thuis kunnen wonen of (jong) volwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Voor Wie
Wij zijn gespecialiseerd in Autisme hulpverlening, daarnaast ondersteunen wij jongeren met een (Licht) Verstandelijke Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel.

Perspectief biedende woon-zorg
Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te (gaan) wonen hebben wij verschillende perspectief biedende woonmogelijkheden.

  • Deeltijd woontraining of behandeling
  • Bescherm wonen in het gezinshuis
  • Beschut wonen – geclusterd in onze kleinschalige woonvoorziening
  • Beschut wonen – ambulant
  • Begeleid zelfstandig wonen.

Regionaal gebonden zorg
Driestroomhuis Berkelland ligt in Neede.
Neede is centraal gelegen op de grens van de Achterhoek en Twente. Door  deze centrale ligging, valt Enschede ook onder ons werkgebied.