Een duurzame partner in zorg
Voor u als zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen. Het franchise concept van Driestroomhuizen is voor u als professional deze partner.
Een partner met een bewezen formule; Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Driestroomhuizen een positief effect hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Door het kwaliteitsmanagement, de behandelcontext, voorwaarden op zorg, en de overige ondersteunende diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit in elk Driestroomhuis gegarandeerd.

Residentiële jeugdzorg & WMO beschermd- en beschut wonen
Driestroomhuis Berkelland verleent zorg aan jongeren die op vrijwillige basis tijdelijk of langdurige, dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven.
Gezien de leeftijdscategorie waar wij ons op richten 14 jaar en ouder, begeven wij ons op het snijvlak van de Jeugdzorg & WMO.

Jongeren tot 18 jaar bieden wij een therapeutisch woonklimaat gericht op het opvoeden, verzorgen en behandelen van gedragsproblemen.
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Driestroomhuis Berkelland heeft een compleet aanbod van begeleide- en beschermde woonvormen.
Dit complete woon-aanbod zorgt ervoor dat onze cliënten, zich in eigen tempo kunnen ontwikkelen en binnen hun mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen.

Jongeren die beschut- of begeleid wonen, kunnen altijd gebruik maken van de inloopfunctie van het gezinshuis, juiste deze onvoorwaardelijke steun maakt het dat zij tot ontwikkeling komen en blijven vertrouwen in eigen kunnen.

Voorwaarden op zorg
Naast de ondersteunende diensten van Stichting Driestroom en de Ondernemers Groep Driestroom, heeft Driestroomhuis Berkelland heeft een eigen behandelcoördinator die een adviserende en toezichthoudende rol heeft op het behandelings- en begeleidingsklimaat.
Stichting Driestroom is een NEN-EN-ISO9001 gecertificeerde  zorginstelling (certificaatnummer; 18-0553-H).

Door deze werkwijze is Driestroomhuis Berkelland voor uw als verwijzer of plaatsende instantie een betrouwbare partner welke een uitstekend rendement levert en in staat is een aanbod te leveren voor complexere problematieken.

Financiering
Stichting Driestroom is  in ons werkgebied voor zowel de Jeugdzorg, WMO  en WMO beschermd wonen, door de volgende gemeenten gecontracteerd:

  • De  8 Achterhoekse gemeenten
  • De Twentse Gemeenten – samen 14
  • Regio Midden IJssel en Oost Veluwe

Naast deze financiering op basis van Zorg in Natura (ZIN) kan er ook zorg verleend worden via de Wet langdurige Zorg (WLZ)

Kennismaken & Aanmeld procedure
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg vanuit een gezinsvervangende omgeving.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als professional graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van onze cliënten.
Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan. Wij ontvangen u graag.

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact op nemen met de gezinshuisouders Susan en Onno.