Onze achtergrond
Wij, Susan en Onno hebben allebei een ruime ervaring en een achtergrond in de zorg. Susan als BIG geregistreerd verpleegkundige. Onno als bachelor of Social Work.

In de zomer van 2006 zijn wij gestart met een logeerhuis in Noordijk, gemeente Berkelland. Het logeerhuis was vooral gericht op jongeren met autisme en/of autisme gerelateerde problematiek.

Ons motto voor het Logeerhuis was; dat wij zorg, met zorg wilde bieden. Vandaar ook de naam Zorg voor Zorg.

Dat onze werkwijze voldeed aan een behoefte werd al snel duidelijk. Want binnen een jaar hadden we maandelijks ruim 40 kinderen, verdeeld over 4 weekenden die kwamen logeren.

Naar aanleiding van de vragen van ouders en opdracht gevers zoals gemeenten en collega zorg organisaties hebben wij gedurende de jaren ons zorgaanbod uitgebreid.
Dit resulteerde in een aanbod van; vakantieopvang,  Buitenschoolse opvang, Themakampen, Ambulante ondersteuning en een Training “begeleid wonen”. Zodoende kregen we ook steeds vaker de vraag of er ook woon-mogelijkheden waren.

Helaas bleek dat het voor ouders een groot vraagstuk was om een passende woonplek te vinden. Want geen enkel ouder kiest er zomaar voor dat zijn kind in een instelling moet gaan wonen.
Betrokkenheid, kleinschaligheid en een huislijke sfeer waarin het kind/ de jongere centraal staat – net zoals in ons logeerhuis dat is wat er er gezocht werd door ouders.

Stichting Driestroom
Toen wij medio 2013 in contact kwamen met Stichting Driestroom en hoorde over het concept “Driestroomhuizen” kwamen al onze eerder opgedane werkervaringen samen samen en was de was de richting van ons leven snel bepaald.

Een kleinschalige woonvorm, gebaseerd op de kwaliteitsnormen;

  • Cliënten staan centraal.
  • Goed georganiseerd.
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod.
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten.
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, cliënten en overheid worden gesteld.

Na een intensief screeningstraject, mochten wij ons in maart 2013 liëren aan stichting Driestroom. Hierdoor konden wij ons eigen Driestroomhuis gaan starten.

Een eigen Driestroomhuis
In december 2014 was het zover, Driestroomhuis Zorg voor Zorg, in Neede was een feit. Een gezinshuis voor jongeren vanaf 14 jaar.

Het realiseren van onze droom betekende wel dat wij het logeerhuis niet langer konden runnen. Gelukkig hadden we een medewerker die graag voor zichzelf wilde beginnen en het logeerhuis wilde overnemen.

Het vervolg
Net als in onze tijd van het logeerhuis, merken we nog steeds dat er een grote behoefte is. Een duidelijke naar perspectief biedende, kleinschalige woon-vormen waar het persoonlijke contact voorop staat.

Deze constatering heeft er mede voor gezorgd dat wij de ambitie hebben om op lokaal niveau een compleet woon-zorg aanbod willen hebben voor jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

Aangezien wij al vanaf 2006 werkzaam zijn in de gemeente Berkelland, is het eigenlijk een logisch vervolg dat wij met ingang van april 2019 onze naam wijzigen in; Driestroomhuis Berkelland.

Weliswaar een nieuwe naam maar, maar gebaseerd op dezelfde uitgangspunten.

null

Onno Fokker

null

Susan Fokker