Wat wij doen
Driestroomhuis Berkelland is een gezinshuis voor jongeren vanaf 14 jaar.
Wij bieden zowel tijdelijke als langdurige woon-zorg en begeleiding aan jongeren die vast (dreigen te) lopen in hun ontwikkeling en maatschappelijke deelname.

Wij zijn geen gewone instelling maar bieden unieke, kleinschalige en gespecialiseerde zorg, vanuit een familiaire context.

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in Autismehulpverlening. Daarnaast ondersteunen wij jongeren met een Licht Verstandelijke beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel, die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen of nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Van Jeugdzorg naar WMO- beschermd wonen
Onze zorg is kleinschalig en lokaal georganiseerd en stopt niet als een jongere 18 wordt.
Voor jongeren die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van ondersteuning bij het wonen en het dagelijkse leven hebben wij een compleet perspectief biedend woon-zorg-traject.

Ons woon-zorg-traject kent de volgende woonvormen;

  • Deeltijd verblijf & Training
  • Kamertraining/ Beschermd wonen
  • Beschut wonen
  • Begeleid Zelfstandig wonen

Welke woonvorm ook wenselijk is, bij Driestroomhuis Berkelland helpen wij je groeien naar vermogen en ondersteunen wij je naar dagelijks geluk.

Driestroomhuizen, groots in kleinschalige zorg
Landelijk zijn er meer dan 130 Driestroomhuizen die via een franchiseformule zijn verbonden met Stichting Driestroom. Deze samenwerking zorgt voor een groot landelijk netwerk van kleinschalige, unieke zorginitiatieven met veel specialistische kennis.

Een duurzame partner in zorg
Sinds 2006 zijn wij werkzaam in de Achterhoek en in Twente. In 2014 zijn wij gelieerd aan Stichting Driestroom. Door deze liëring zijn we door het ministerie van VWS erkend om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen; Licht Verstandelijke Beperkt en Verstandelijke beperkt.

ONS WERKGEBIED

NEEM CONTACT OP

E: [email protected]

E: [email protected]

Bezoekadres
Driestroomhuis Berkelland
Borculoseweg 75, 7161 GS Neede

Correspondentieadres
Borculoseweg 75
7161 GS Neede

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht