Wat wij doen
Driestroomhuis Berkelland is een Gezinshuis voor jongeren en/of jongvolwassenen, die door omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen of nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Vanuit een familiaire context ondersteunen wij deze op hun weg naar zo zelfstandig mogelijk wonen.

Wij zijn geen gewone instelling maar bieden unieke en gespecialiseerde zorg bij het wonen en dagelijks leven.

Voor wie
Wij zijn gespecialiseerd in Autismehulpverlening. Daarnaast ondersteunen wij jongeren met een (Licht) Verstandelijke Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel.

Een woonvorm met toekomst perspectief
Onze zorg en begeleiding stopt niet als een jongere 18 wordt.
Doordat wij geen leeftijdsgrens hanteren, is er een naadloze overgang tussen Jeugdzorg en WMO.

Daarnaast hebben wij diverse doorstroom mogelijkheden zodat er altijd een passende woonvorm is.

Driestroomhuis Berkelland heeft de volgende woonvormen:

  • Deeltijd verblijf & Kamertraining
  • Beschermd wonen
  • Beschut wonen
  • Begeleid Zelfstandig wonen

Driestroomhuizen, groots in kleinschalige zorg
Landelijk zijn er meer dan 130 Driestroomhuizen die via een franchiseformule zijn verbonden met Stichting Driestroom. Deze samenwerking zorgt voor een groot landelijk netwerk van kleinschalige, unieke zorginitiatieven met veel specialistische kennis.

Een duurzame partner in zorg
Sinds 2006 zijn wij werkzaam in de Achterhoek en in Twente. In 2014 zijn wij gelieerd aan Stichting Driestroom. Door deze liëring zijn we door het ministerie van VWS erkend om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen; Licht Verstandelijke Beperkt en Verstandelijke Beperkt.

ONS WERKGEBIED

NEEM CONTACT OP

E: [email protected]

E: [email protected]

Bezoekadres
Driestroomhuis Berkelland
Borculoseweg 75, 7161 GS Neede

Correspondentieadres
Borculoseweg 75
7161 GS Neede

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht