Deeltijd verblijf, als het thuis even niet meer gaat
De ontwikkeling van een jongere kan dusdanig stagneren dat er thuis grote problemen ontstaan. Deze problemen zorgen voor een hoge opvoedbelasting.
In veel gevallen wordt er dan gekozen voor ambulante ondersteuning thuis of tijdelijke ontlasting in de vorm van een logeerhuis.
Op deze manier wordt geprobeerd om ouders de mogelijkheid te geven op even “op adem te komen”

Als de problemen thuis dusdanig zijn dat deze hulp vormen niet (meer) toereikend zijn, dan kan een meer gezinsgericht hulpverleningsprogramma, zoals deeltijd verblijf uitkomst bieden.
Bij deeltijd verblijf draait het niet alleen om het ontlasten van ouders en/of jongere, maar gaan we gezinsgericht te werk, om de factoren die zorgen voor een hoge opvoedbelasting te reduceren.

Deeltijd verblijf is er op gericht om zwaardere vormen van hulpverlening zoals crisisopvang, wonen in een woongroep/behandelcentrum of uithuisplaatsing te voorkomen.

Deeltijd training, leren op jezelf te gaan wonen
Ook als een thuis wonende jongere de wens heeft om zelfstandig te gaan wonen, maar nog over onvoldoende woonvaardigheden beschikt, is deeltijd verblijf & training een uitkomst.

Deeltijd training, is een autisme specifieke, individuele training, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid.
De training richt zich op het vergroten van vaardigheden op het gebied van de praktische zelfredzaamheid, sociaal emotionele zelfredzaamheid, communicatie en deelname aan de maatschappij.

Deeltijd training is er op gericht om jongeren bij wie “het leren niet vanzelf gaat” voor te bereiden op het toekomstige (begeleid) zelfstandig wonen.

Afspraken maken
Samen met de aan ons gezinshuis verbonden behandelcoördinator stellen we met de jongere, zijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger een behandelplan op dat passend is bij de gezinshulpvraag, persoonlijke vaardigheden en toekomstperspectief.

Kenmerken deeltijd verblijf & training

  • Minimaal 2 en maximaal 4 etmalen per week.
  • Gericht op het reduceren van overbelasting bij het gezinssysteem.
  • Preventief gericht op voorkomen van zwaardere vormen van hulpverlening.
  • Toekomst gerichte training, toe werken naar zo zelfstandig mogelijk wonen.
  • Gericht op vergroten zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.
  • Ervaringsgerichte training vanuit gezinsvervangende omgeving.