Beschut wonen
Beschut wonen is een begeleide woonvorm met 24/7 begeleidings-bereikbaarheid en geplande individuele begeleiding naar behoefte.
Hierbij kan het dan gaan om dagelijkse begeleiding, of één of meerdere momenten per week.

Voor wie
Beschut wonen, is er voor (jong) volwassenen, die door omstandigheden nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen.
Het gaat dan om (jong) volwassenen met enige mate van zelfredzaamheid, maar die nog een beperkt zicht hebben op eigen krachten en kwetsbaarheden.

Door deze kwetsbaarheid is tijdelijke of blijvende ondersteuning nodig bij het wonen en het dagelijks leven.

Zelfstandig wonen, met 24/7 bereikbaarheid
We hebben 4 plekken voor beschut wonen in de gemeente Berkelland. Deze woonplekken liggen allen om maximaal 15 minuten afstand van het gezinshuis.

Beschut wonen, kan in een appartement/bovenwoning welke de zorgvrager huurt van Driestroomhuis Berkelland. De huurprijs van deze woningen vallen onder de huurtoeslag grens.

Zelfstandig wonen, maar niet alleen
Bij beschut wonen, functioneert het gezinshuis als een soort sociaal-trefpunt of tweede huiskamer.
Hier kun je van maandag tot vrijdag terecht voor een; een praatje, kop koffie, mee te eten of om leeftijdsgenoten te ontmoeten.

Ook is er de mogelijkheid om in de vakanties deel te nemen aan de verschillende (sociale) activiteiten die wij organiseren. Hierbij kun je denken aan; bezoek bioscoop, festival, weekend uitje of vakantie vieren.

Op deze manier willen we voorkomen dat de zorgvrager in een sociaal isolement terecht komt.

Kenmerken beschut wonen

  • Zelfstandig wonen, met 24/7 begeleidings-bereikbaarheid.
  • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.
  • Mogelijkheid om terug te vallen op de familiare context en de faciliteiten van het gezinshuis.
  • Zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor de woonkosten en levensonderhoud.
  • Zowel geschikt als tussenstap naar zelfstandig wonen, maar ook voor langdurig wonen.