Levensloop gerichte woonbegeleiding.
Wonen op een fijne plek, passend bij je mogelijkheden, midden in de maatschappij, echt mee doen!
Dat is waar wij ons bij Driestroomhuis Berkelland voor inzetten.

Voor jongeren die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van ondersteuning bij het wonen en het dagelijkse leven hebben wij een compleet perspectief biedend woon-zorg-traject.
Op deze manier kan ieder passend bij zijn mogelijkheden, zo zelfstandig mogelijk (leren) wonen.