Wat is een Driestroomhuis
Driestroomhuizen bieden professionele zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en (jong) volwassen met een beperking en/ of gedragsproblematiek vanuit een familiaire context.

Driestroomhuizen zijn een maatschappelijke organisatie in de zorg. De kracht van maatschappelijke organisaties in de zorg zit vooral in de dienstverlening; meer toegankelijk, minder bureaucratisch en efficiënt georganiseerd.

Driestroomhuizen worden geleid door mensen met passie voor de zorg, zij hebben een hoge mate van expertise in de hulpverlening.
Elk Driestroomhuis is uniek. Driestroom-gezinsouders bepalen op basis van hun professionele zorgachtergrond, waar voor wie en op welke wijze zij zorg aanbieden.
Op deze manier is er een uniek, landelijk netwerk ontstaan van ruim 130 Driestroomhuizen met veel specialistische kennis en vaardigheden.

Kleinschalige, regionaal georganiseerde zorg
Driestroomhuis Berkelland biedt levensloop gerichte woonbegeleiding en ondersteuning bij het dagelijkse leven aan jongeren vanaf 14 jaar.
Het gaat dan om jongeren die door omstandigheden niet (meer) thuis kunnen wonen of (jong) volwassenen die nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Onder het motto van; Beschermd wonen naar beschermd Thuis hebben wij lokaal een compleet aanbod van verschillende begeleide (24 uurs) woonvormen.

Mocht blijken dat er onverhoopt een andere woonvorm wenselijk is?. Dan gaan we kijken of deze te creëren is, want we gaan voor maatwerk!
Maatwerk in zorg, maar ook voor maatwerk in huisvesting voor jongeren die door omstandigheden niet geheel zelfstandig kunnen wonen.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling
Driestroomhuis Berkelland is middels een franchise overeenkomst gelieerd aan Stichting Driestroom en valt onder het NEN-EN-ISO9001 Kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom (Certificaat nr:18-0553-H)
Stichting Driestroom faciliteert en biedt ondersteuning bij het administratieve proces en de kwaliteitsborging van de zorg.

Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit van Driestroomhuis Berkelland gegarandeerd.

Daarnaast zijn wij door onze lieëring met stichting Driestroom door het ministerie van VWS erkend om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen; Licht Verstandelijke Beperkt en Verstandelijke Beperkt.

Kennismaken
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving.
Wij maken optimaal gebruik van de krachten van het dagelijkse gezins- en maatschappelijke leven om jongeren te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als betrokken ambtenaar/ beleidsmedewerker/ bestuurder graag informeren, maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren de ontwikkeling van deze jongeren.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in Driestroomhuis Berkelland.
Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan? Wij ontvangen u graag.