Onze missie.
Driestroomhuis Berkelland ondersteunt jongeren om te leren het eigen leven zo zelfstandig mogelijk vorm te gaan geven.

Leren – leren, zicht krijgen op wie je bent en wat je mogelijkheden zijn.
Wonen – leren, om dit binnen je mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk vorm te gaan geven.
Werken – leren, je talenten te ontdekken en zo optimaal mogelijk toe te passen.

Onze overtuigingen
Het woord zorg heeft voor ons een bepaalde waarde. Deze waarden bepalen voor een groot deel ons handelen en zijn voor ons, naast goede kennis onmisbaar om excellente zorg te kunnen bieden.

  • Zorg is, zorgen voor afstemming.
  • Zorg is, zorgen voor contact op basis van gelijkwaardigheid van mens tot mens.
  • Zorg is, durven vertrouwen in de ander en zorgen dat je er bent als het nodig is.
  • Zorg is, zorgen voor voorwaarden om tot groei en ontwikkeling te komen.
  • Zorg is, zorgen voor een veilige en warme plek waar je kunt zijn Wie je bent en Waar je altijd welkom bent.
  • Zorg is, vraaggericht in plaats van aanbod gericht.
  • Zorg is, delen, het delen van zorgen, kennis en mogelijkheden.
  • Zorg is, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
  • Zorg is, verschillen respecteren en hier zorgvuldig mee omgaan.
  • Zorg is, zorg dragen voor elkaar en de omgeving.